تایپر http://typekon.mihanblog.com 2020-07-01T03:14:03+01:00 text/html 2020-03-16T12:12:23+01:00 typekon.mihanblog.com وبلاگ نویس خبر خوب! http://typekon.mihanblog.com/post/3 <div> <font size="3" face="Mihan-Iransans">5</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">تایپ اول رایگان شد<span class="st"><span dir="rtl">!</span></span><span class="st"><span dir="rtl">!</span></span><span class="st"><span dir="rtl">!</span></span></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="st"><span dir="rtl"><br></span></span></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="st"><span dir="rtl">درسته تعجب نکنید از همین لحظه به تعداد محدود یعنی 5تایپ اول رایگان انجام می شود.</span></span></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="st"><span dir="rtl"><br></span></span></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="st"><span dir="rtl">پس بجنبید و سفارشتان را ثبت کنید تا رایگان انجام شود.</span></span></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="st"><span dir="rtl"><br></span></span></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="st"><span dir="rtl">باورنکردی</span></span><span class="st"><span dir="rtl">! می تونی امتحان کنی و الان سفارشتو ثبت کنی تا ازون 5تای رایگان باشی.</span></span></font><br><span class="st"><span dir="rtl"><span class="st"><span dir="rtl"></span></span></span></span></div> text/html 2020-02-22T11:35:37+01:00 typekon.mihanblog.com وبلاگ نویس مقدمه... http://typekon.mihanblog.com/post/1 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans">شاید تا کنون یک متن طولانی داشه باشید ولی حوصله تایپ کردن آن را نداشته باشید.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ممکن است گاهی اوقات نوشته ای زیبا ببینید که بخواهید آن را بنویسید و آن را برای خود نگه دارید.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">احتمال دارد تحقیقی دارید ولی وقت نوشتن ندارید.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><img src="http://hamyaar.ir/wp-content/uploads/2018/03/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ولی ازین به بعد نگران نباشید چون ما سفارشات شما را با نازلترین و کمترین قیمت و در عین حال بهترین کیفیت می پذیریم و در اسرع وقت انجام می دهیم.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای ثبت سفارش به قسمت تماس با ما یا ایمیل به ما در بالای همین صفحه مراجعه فرمایید.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">جواب سفارشات و توافقات در صفحه ایمیل شما صورت خواهد گرفت.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای اطلاع از شرایط تایپ و هزینه ها بر روی <font color="#FF0000"><a href="http://typekon.mihanblog.com/extrapage/type" target="" title="نرخ ها و هزینه های تایپ">اینجا</a></font> کلیک کنید.<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">از انتخابتان سپاس گزاریم...</font><br></div>